חיפויים מגנטיים לדלתות כניסה

ניתן לבחור כל אחד מהדגמים בגלריה: